Универзитетот во Амстердам, Холандија доделува стипендии за надарени студенти кои биле во најдобрите 10% кои дипломирале и кои  не живеат во некоја од земјите од Европската Унија. 

 

 

Програмата се одвива на англиски јазик.Стипендиите се во износ од околу 25 000 евра и ги покриваат трошоците за школување и живеење за една година, со можност за продолжување на постидпломската програма уште една година.

Краен рок за пријавување е 15 јануари 2018 или 01 февруари 2018 година.

Повеќе информации за кои факултети се опфатени со програмата, како и за условите кои треба да се исполнат за да се добие стипендијата, може да најдете на следниот линк.

Leave a comment