International Max Planck Research School за компјутерски науки (IMPRS-CS) е програма на Сарланд Универзитетот (Saarland University).

 

Од 1948 година, имаат освоено 18 Нобелови награди, што сведочи за квалитетот и иновацијата на истражувачките програми. Програмата е целосно стипендирана.

Апликантите за докторските студии мора да имаат магистрирано на некоја институција со истражувачки проект. Мора одлично да зборуваат и пишуваат англиски јазик. Апликантите треба да достават и 15-минутна истражувачка презентација од магистерскиот труд.

 

Апликацијата и повеќе информации за оваа програма може да најдете на следниот линк.

Leave a comment