Стипендии за постдипломски во ВБ за наставници по англиски јазик

Ако сте наставник по англиски јазик надвор од ВБ, може да аплицирате за стипендиите на образовната фондација А. С. Хорнби, што се доделуваат секоја година за Мастер по настава по англиски јазик (ЕЛТ) на Универзитетот Ворик. Стипендијата важи за студии во периодот од октомври 2018 до септември 2019 година. 

Повик за аплицирање за академските стипендии за граѓанското општество

Отворен е повикот за академските стипендии за граѓанското општество – АСГО“ (Civil Society Scholar Awards – CSSA) кои ја поддржуваат меѓународната академска мобилност, со цел на студентите на докторски студии и факултетскиот кадар да им овозможат пристап до ресурсите кои го поткрепуваат социјално ангажираното и критичко истражување во нивните родни земји или региони.

Стипендии за странски студенти на програмата Дармасисва

Министерството за образование и култура (MoEC) во соработка со Министерството за надворешни работи(MoFA)  на Индонезија  во рамките на Програмата за стипендии Дармасисва (Darmasiswa Scholarship) за академската 2018/2019 година нуди стипендии за странски студенти за студирање Бахаса (Bahasa), уметност и култура на универзитети по избор на кандидатите, лоцирани во разни градови во Индонезија.

200 стипендии за постдипломски студии на универзитетот Ca’Foscari во Венеција, Италија

Основан во 1868 година како прва економска школа во Италија, венецијанскиот универзитет Ca’Foscari е современ универзитет кој опфаќа широк спектар на основни и постдипломски студии.

Стипендии за докторски студии на Универзитетот во Нотингем, Велика Британија

Универзитетот во Нотингем нуди стипендии за најдобрите студенти кои сакаат да учат докторски студии.

Стипендии за додипломски и постдипломски студии во Холандија

Министерството за образование, култура и наука во Холандија доделува стипендии за меѓународни студенти кои не живеат во некоја од земјите-членки на Европската Економска Област. 

Интернационалната модна академија IFA Paris отвори конкурс за стипендии

Интернационалната модна академија IFA Paris доделува три вида на стипендии за додипломски и постдипломски програми, за најдобрите кандидати во зависност од нивното портфолио и финансиска ситуација.

400 стипендии за постдипломски студии на универзитетот Politecnico di Milano

Politecnico di Milano е еден до 20те водечки универзитети во Европа.

Со околу 40.000 запишани студенти и преку 1000 професори, тој е најголемиот италијански универзитет со голем број на технички и природни науки, архитектура и дизајн.