Анета

Анета

Се бара возач на товарно возило во Кавадарци

Се бара возач на товарно возило во Кавадарци

„РЕИ ТРАНСПОРТ“ ДООЕЛ увоз-извоз од Кавадарци објавува оглас за вработување на возач на товарно возило