Академијата за протокол и дипломатија има огромно задоволство да Ве покани да учествувате на настанот: Повисок интензивен курс на дипломатски протокол и етика. Овој курс на дипломатски протокол и етика што ги нудат најдобрите експерти од областа од регионот, обезбедува единствена можност за студентите, младите професионалци и млади лидери да ја проучуваат историјата, улогата, структурата, компетенциите и активностите на протоколот, како и воените, политичко-безбедносните и економските прашања со кои се соочува дипломатската одбрана на новите земји.

Преку овие симулации, студентите се стекнуваат со подобро и појасно разбирање на способностите и ограничувањата кои ги обликуваат политиките на протоколот за одредување на прашања од меѓусебно разбирање и најдобри дипломатски, деловни и безбедносни односи меѓу партнерите. Освен што се занимаваат со подготвена агенда, студентите се соочуваат со современа криза што ќе се открие на моделот.

Секој учесник, студент или млад професионалец ќе може да биде доверлив советник за протокол. По пријавувањето, учесниците ќе добијат подготвителен материјал, кој вклучува дневен ред, прирачник и други публикации.

Кој може да аплицира:

-       Студенти од различни академски средини и општ интерес за безбедност и евроатланска интеграција;

-       Млади професионалци заинтересирани да го развијат својот интеркултурен и интердисциплинарен процес на учење;

-       Државни службеници, експерти за масовна комуникација, млади политичари, па дури и претставници на парламентот кои сакаат да го продолжат своето знаење за процесите на протоколот.

 Школарината се разликува во зависност од каде сте.

-       Школарина за студенти на Косово: 35 евра;

-       Школарина за не-Косовски студенти: 42 евра.

Сите трошоци во врска со банкарски трансфер на таксите за учество т.н. трансферни такси, треба да бидат покриени од заинтересираните учесници.

Овие школарини вклучуваат: предавања за учесниците, работилници, материјални и социјални настани, вклучувајќи и културна турнеја низ Косово.

ADP е среќна да обезбеди две целосни стипендии. Стипендијата ќе покрие: простории за читање, предавања, паузи за кафе, сертификација, студиски посети.

Краен рок за пријавување: 05.11.2018 година.

Повеќе информации на следниот линк.

Leave a comment