Семинари

Отворен повик за апликации од RYCO: Youth Start Up for Reconciliation and Cooperation in the Western Balkans

Младинското граѓанско вклучување многу политички експерти го сметаат за движечка сила за политички и економски развој и стабилност на една демократија.