Оваа година летениот камп Young Friends of the Earth Europe (YFoEE) ќе се одржува во Кипар од 3-ти до 9-ти септември.

 

Ако сте под 30 години и би сакале да дознаете повеќе за тоа како да станете активист за животната средина и општеството, тогаш аплицирајте и дојдете да ни се придружите!

YFoEE, заедно со групи од нивната европска мрежа, како и различни социјални и еколошки групи за правда, ќе се соберат заедно на семинари, работилници и презентации, дијалог, игри и обука.

Оваа година, главна тема на кампот ќе биде ставање на меѓусекторството - препознавање и работа со цел да се отстранат форми на угнетување, како што се расизмот, сексизмот, трансфобијата..

Особено се охрабруваат да аплицираат луѓе кои се чувствуваат под- или не-искажани во еколошкото движење - на пример, врз основа на (не) способност, етничка припадност, сексуалност, пол, етничка припадност или земја на потекло.

Во YFoEE, се обезбедуваат безбедни, подржувачки простори и промовира инклузивност. Летниот камп ќе биде на англиски јазик, но може да се обезбеди јазична поддршка (ве молиме наведете го тоа во вашата апликација)

YFoEE ќе ги покрие трошоците за храна и сместување во летниот камп заедно со патните трошоци.

Аплицирањето се врши на следниот линк.

Краен рок за аплицирање: 25 Мај 2018

Leave a comment