Отворен е повик за обука во Софија, Бугарија за 4 учесници.

 

Обуката ќе се одржува во периодот од 08 – 18 април 2018 година.

Поради постојаниот раст на Европскиот пазар на трудот, зголемена е и потребата од млади експерти во различни области. За да се истакнат младите работници на пазарот на трудот, покрај формалното образование,потребни се вештини и знаење стекнати преку неформално образование.

Целта на проектот е да ги обучи младинските работници, кои потоа ќе го пренесат знаењето, вештините и практиките на младите луѓе со цел да им помогнат да бидат поконкурентни на пазарот на трудот. Друга цел на проектот е да ги подготви младинските работници да ги знаат и да ги пренесат основните алатки за како да се стане млад претприемач, како да се подготви бизнис план, како и основи на сметководство и финансии.

За да учествувате на обуката, потребно е да сте постари од 18 години, да имате добро познавање на англиски јазик, и да сте мотивирани активно да учествувате во текот на целата обука.

Повеќе информации за обуката, како и апликацијата за учество, може да ги најдете на следниот линк.

Leave a comment