Во Варшава, Полска ќе се одржи обука за младински работници.

 

Целта на обуката е да им обезбеди на младинските работници знаење и вештини за: како да држат успешни работилници за млади, визуелна комуникација, претприемништво, советување за волонтирање и вработување, и како да им помогнат на младите подобро да се интегрираат на пазарот на труд.

Потребни се 3 учесници, над 18 години, кои добро зборуваат англиски јазик и се мотивирани активно да учествуваат во текот на целата обука.

Обуката ќе се одржува од 13-ти до 20-ти април 2018 година во Варшава, Полска.

Апликацијата може да ја најдете на следниот линк. Информации за проектот може да прочитате на следниот линк.

Обуката е под покровителство на Еразмус+ и Aktiv Ungdom.

Leave a comment