Врз основа на решение за верификација на посебна програма УП1 бр.10-27 од 11.05.2017 година Црвен крст на Република Македонија – Црвен крст на град Скопје распишува Конкурс за обука на негуватели/ки на стари и немоќни лица.

 

Се повикуваат сите заинтересирани лица кои сакаат да посетуваат обука и да се стекнат со верификуван сертификат, да аплицираат до 30-ти март 2018 година.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови: да се државјани на Р. Македонија, да се постари од 25 години, да имаат општа психо-физичка способност за работа, да имаат завршено минимум средно образование, да бидат мотивирани за работа со стари и немоќни лица.

Обуката е бесплатна и сертифицирана.

Заинтересираните кандидати можат да се пријават на е-меил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; телефонскиот број 070/352-246 или во просториите на Црвен крст на Република Македонија на бул. „Кочо Рацин“ бр.13, 1000 Скопје.

Leave a comment