Тренинг за меѓународен младински репортер/известувач

На овој тренинг за младинските новинари и младинските известувачи ќе можат да се стекнат со соодветни новинарски вештини како и да разменат искуство со учесници од други земји.

Учество на летен камп организиран од мрежата - Young Friends of the Earth - Europe

Оваа година летениот камп Young Friends of the Earth Europe (YFoEE) ќе се одржува во Кипар од 3-ти до 9-ти септември.

Обука за Претприемачи (Стартап Обука)

На барање на огромен број студенти во Creative Hub повторно се организира обука за претприемачи.

Курс: Public Speaking

Како да зборуваш за луѓето да те слушаат?

АВРМ објавува јавен повик за обуки од областа на обезбедувањето

Сите невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на РМ кои имаат завршено најмалку средно образование и се заинтересирани да учествуваат во обука од областа на обезбедувањето, може да поднесат Пријава во надлежните Центри за вработување каде се евидентирани како невработени.

АВРМ објавува јавен повик за стекнување на вештини од областа на банкарството

Сите невработени лица евидентирани во Агенцијата за вработување на РМ кои имаат завршено најмалку средно образование и се заинтересирани да се здобијат со знаење од областа на банкарство како и можност да се стекнат со сертификат, може да поднесат Пријава во Центарите за вработување.

Обука во Поронин, Полска „Englishman in Youth Work“

Отворен е повик за 2 (двајца) учесници за овука „Englishman in Youth Work“ во Поронин, Полска.

Бесплатни обуки од СЕМОС ЕДУКАЦИЈА за невработени лица

Семос Едукација спроведува обуки за надградба на вештините на евидентираните невработени лица со минимиум завршено средно образование без разлика на возраста за следниве програмски пакети: