Сајна

Сајна

Натпревар: ОСЛОБОДИ ЈА ИДЕЈАТА

Натпревар: ОСЛОБОДИ ЈА ИДЕЈАТА

Преку глава ти е од општествените проблеми? Мислиш дека е залудно што и да направиш? Си се обидел ли воопшто? До кога стравот и несигурноста ќе ти ги потиснуваат идеите? Ослободи ја идејата и преземи акција!