marice

marice

Конкурс за новинарска сторија за студент- ССНМ

Конкурс за новинарска сторија за студент- ССНМ

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници во соработка со Европската федерација на новинари објавува конкурс за новинарска сторија на тема „Условите за работа на новинарите и медиумските работници во Македонија“