Натпревар за најдобра разгледница

Асоцијација НЕЛ – Скопје во рамките на проектот ”Swapping Cultures-Erasing Borders” кој е поддржан од Regional Youth Cooperation Office објавува повик за учесници на натпревар за најдобра разгледница.

Freedom Prize – награда за борците за мир и слобода

За време на Меѓународниот форум „Нормандија за мир“ кој се оджа во јуни 2018 година во Каен беше претставена наградата насловена Freedom Prize која претставува соевиден образовен метод за промоција на мир, слобода и човекови права.

ФинХакатон за првпат во Македонија!

Хакерски маратон: Креирај софтвер/мултимедијален производ за 48 часа и вклучи се во натпеварот за вкупниот фонд од 1,5 милиони денари и креирање на сопствен start up.

Конкурс за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Р. Македонија за 2018 година

Агенција за супервизија на осигурување на Република Македонија објави конкурс загодишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Македонија за 2018 година.

Конкурс за доделување еднократни финансиски средства за објавен научно-истражувачки труд за 2017 година

Министерството за образование и наука ке додели финансиски средства за објавени научно-истражувачки трудови од домашни автори во меѓународни научни списанија со фактор на влијание (импакт фактор). Согласно овој конкурс меѓународно списание е списание кое има меѓународен  уредувачки одбор.

МОН објавува јавен повик за запишување во Спортска Академија

Јавен повик за проверување на способностите за спортски вештини на учениците кај кои има интерес за запишување во Спортска Академија.

Резулати од конкурсот ученици Роми од средните училишта во Р.М.

Министерството за образование и наука ги објавува резултатите од Конкурсот за доделување на стипендии во пет категории за ученици Роми запишани во прва, втора, трета и четврта година од јавните и приватните средни училишта во Република Македонија за учебната 2017/2018 година.

Конкурс за аналитичар и администратор во „PayPal“, Сингапур

“PayPal” објавува конкурс за аналитичар и администратор кои ќе имаат водечка улога во спроведувањето на истражувањата и подготовката на извештаи за развојните регулативи и политики кои се однесуваат на бизнисот на PayPal во дигиталните плаќања и Fintech.