Lela

Lela

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА СЕМИНАР ВО АЛБАНИЈА

ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ НА СЕМИНАР ВО АЛБАНИЈА

Асоцијацијата за напредок, едукација и лобирање - НЕЛ од Скопје, објавува отворен повик за 3 учесници од Македонија за семинар на тема „Gender Out of the Box“.