Katerina

Katerina

Како ќе изгледа светот ако Земјата се врти во спротивна насока?

Како ќе изгледа светот ако Земјата се врти во спротивна насока?

Дали некогаш сте се запрашале дали работите би биле различни кога нашата планета би се вртела во спротивна насока?