Организацијата Modo Loro објавува ЕВС повик за 2 волонтери на возраст меѓу 18-30 години, во Putignano, Бари, Италија.

 

Периодот на волонтирање е од септември 2018 до август 2019 година.

Рок на пријавување: што е можно поскоро

Модо Лоро бара двајца волонтери. Волонтерите ќе бидат вклучени во активностите на локално ниво со деца и адолесценти. Ние нудиме училишна поддршка за децата од маргинилизираните групи, активности во летен камп, спроведени преку кратки патувања во природата и на морскиот брег. Ние им даваме на децата и на младите луѓе прилика за дружење, развој на креативни способности и обезбедување на добар пример за малолетниците.

Волонтерите, координирани и поддржани од персоналот, ќе учествуваат во овие активности: поддршка за вонучилишни активности, после 5 часот попладне; присуство во кантината заедно со воспитувачите, децата и адолесцентите од Центарот; поддршка за образовни и рекреативни активности; поддршка на организацијата за спроведување на "R ...estate a Putignano": активности во летниот камп; учество во специфична образовна поддршка за деца со одредени потешкотии во учењето.

Профилот на идеалниот волонтер е:

-Подготвен/на да учествува во проект за развој и интеграција на целата заедница во мал град.

-Подготвен/на да соработува на проекти за едукација и обука на организацијата.

-Толерантни, трпеливи, цврсти, креативни, добри вештини за слушање и подготвени да работат во тим.

Патните трошоци ќе бидат надоместени до одредена сума доделена од Европската комисија; сместување и храна се обезбедени од организацијата домаќин. Волонтерот исто така ќе добива и џепарлак секој месец.

За да аплицирате за овој проект, ве молиме кликнете на овој линк, приложете го вашето CV со фотографија и мотивационо писмо на англиски јазик.

Leave a comment