Организацијата Guardavanti: per il future dei bambini, објавува ЕВС повик за 2 волонтери во Villanterio, Павија, Италија.

 

Периодот на волонтирање е од јуни 2018 година до мај 2019 година.

Краен рок за пријавување: што е можно поскоро.

Guardavanti бара 2 волонтери. Волонтерите ќе бидат вклучени во тимот на Guardavanti, ќе имаат можност да учествуваат не само во практични и оперативни аспекти, туку и во фазите на дизајнирање и следење на активностите на Guardavanti.

Волонтерите, координирани и поддржани од персоналот, ќе учествуваат во овие активности: поддршка на активностите за глобално граѓанско образование во училиштата, помош на локалните волонтери во интегративните активности на заедниците од италијанско и странско потекло, организирање настани за промовирање на активностите на здружението, помош во управувањето со веб-страницата и социјалните мрежи, помогање на одговорното лице за управување со проекти во земјите во развој.

Профилот на идеалниот волонтер е:

-Да е без предрасуди кон различностите и има безусловна почит кон другите,

-Има претходни искуства во волонтерството,

-Заинтересиран/на е за работа со деца и млади, во рекреативни и тренинг работилници,

-Заинтересиран/на да е барем во една од темите на: соработка, интеркултуралност, образование и човекови права.

Патните трошоци ќе бидат надоместени до одредена сума доделена од Европската комисија; сместување и храна се обезбедени од организацијата домаќин. Волонтерот исто така ќе добива и џепарлак секој месец.

За да аплицирате за овој проект, ве молиме кликнете на овој линк, приложете го вашето CV со фотографија и мотивационо писмо на англиски јазик.

Leave a comment