Повик за краткорочен ЕВС во Мерсин, Турција

Повик за краток ЕВС проект за 2 месеци во периодот од 12 јуни – 9 август 2018.

Фондација Robert Schuman објавува повик за 14 ЕВС волонтери во Полска!

Полската фондација Роберт Шуман објавува повик за 14 Европски волонтери, кои би сакале да бидат дел од Еразмус+ проектот: "(Dis)appearing (dis)abilities with Schuman volunteers".

Отворен е ЕВС повик за волонтери во Норвешка

Отворен е ЕВС повик за двајца волонтери во Vevelstad, Норвешка.

Отворен ЕВС повик за во Piešťany, Словачка

Потребни се двајца волонтери за во Piešťany, Словачка во периодот од 01-ви септември 2018 година до 31-ви август 2019 година.

Зошто е корисно да се биде волонтер? Пријавете се!

 

Eвропски Волонтерски Сервис- ЕВС има за цел да поддржува реализација на неформални образовни проекти кои овозможуваат: подобра мобилност, можност за меѓу-културно учење, активна социјална партиципација, личен и професионален развој, можност на младите луѓе да се запознаат со европските вредности, како солидарност, различност и еднаквост со младите луѓе од цела Европа. 

ЕВС им овозможува на младите луѓе да вршат волонтерска служба за период од 12 месеци во земја различна од земјата во која престојуваат.

Целта на Европски Волонтерски Сервис е да се развие солидарност и да се промовира активно граѓанство и взаемно разбирање помеѓу младите луѓе.

Да се биде волонтер не е обврска, тоа е чест.

Да се биде ЕВС волонтер значи и да патуваш, да запознаваш нови луѓе.