ЕВС во Финска

Отворен е ЕВС повик за Хелсинки,Финска за период од декември 2017 до мај 2019.

ЕВС во Словенија

Отворен е ЕВС повик за Трбовје, Словенија, за период од 13 август 2018 до 02 октомври 2018.

ЕВС во Данска

Отворен е ЕВС повик за Копенхаген, Данска за период од 20 август 2018 до 20 мај 2019.

ЕВС повик за Словачка

Отворен е ЕВС повик за Železná Breznica Словачка, за период од 01 ноември 2017 до 30 ноември 2018.

EВС во Данска

Отворен е ЕВС повик за Холстебро, Данска за период од 01 септември 2018 до 01 јули 2019.

Зошто е корисно да се биде волонтер? Пријавете се!

 

Eвропски Волонтерски Сервис- ЕВС има за цел да поддржува реализација на неформални образовни проекти кои овозможуваат: подобра мобилност, можност за меѓу-културно учење, активна социјална партиципација, личен и професионален развој, можност на младите луѓе да се запознаат со европските вредности, како солидарност, различност и еднаквост со младите луѓе од цела Европа. 

ЕВС им овозможува на младите луѓе да вршат волонтерска служба за период од 12 месеци во земја различна од земјата во која престојуваат.

Целта на Европски Волонтерски Сервис е да се развие солидарност и да се промовира активно граѓанство и взаемно разбирање помеѓу младите луѓе.

Да се биде волонтер не е обврска, тоа е чест.

Да се биде ЕВС волонтер значи и да патуваш, да запознаваш нови луѓе.