Актуелни Информации (87)

Предавање на тема: ”Пролетно чистење на организмот”

Предавање на тема ”Пролетно чистење на организмот” ќе се одржи во ДСУ за рехабилитација на деца и младинци ,,Св. Наум Охридски” во Скопје.

Конкурс за студирање во Руската Федерација

Амбасадата на Руската федерација информира за можноста за плицирање на младите за студирање во Русија.

Стипендии за летен јазичен курс за германски јазик

BAYHOST (Академски центар за Централна, Источна и Југоисточна Европа од Баварија) е институција за соработка на сите универзитети, универзитети за примелниви науки и високообразовни институции за различни видови на уметност во Баварија и истата поддржува меѓународна академска соработка и размена на студенти.

Микросам Ад Прилеп има потреба од електротехничар

Друштво за електроника дизајнирање и производство МИКРОСАМ увоз-извоз Прилеп АД има потреба од работник од областа на електрониката и телекомуникациите.

ДООЕЛ Старт-Еден Прилеп има потреба од раководител на сектор

ДООЕЛ СТАРТ-ЕДЕН увоз-извоз Прилеп има потреба од работник од областа на администрацијата.

ПЗУ Херба Прилеп има потреба од фармацевтски техничар

Приватна здравствена установа-аптека ХЕРБА П.О. Прилеп има потреба од работник од областа на фармацијата.

Крин Производство Прилеп има потреба од градежен инженер

„КРИН ПРОИЗВОДСТВО“ ДОО, с. Беровци, Прилеп, има потреба од еден работник.

Ламинати ком ДОО Прилеп има потреба од работници со високо образование

Ламинати ком ДОО од Прилеп е производител на композитни материјали и делови од композитни материјали.

Како извозно ориентирана фирма, тимот Ламинати Ком е постојано отворен за нови креативни и динамични членови.