Lela

Lela

Повик за учество - YOUTHILIZE E-DEMOCRACY

Повик за учество - YOUTHILIZE E-DEMOCRACY

Младите се сметаат за најпасивнa групa кога станува збор за вклучување во одлучувањето, но сè уште се препознаваат како фокус на сите стратегии за поттикнување на граѓанското учество.