Lela

Lela

Оглас за пракса во АрцелорМиттал

Оглас за пракса во АрцелорМиттал

Во насока на професионално усовршување на младите, АрцелорМиттал Скопје нуди пракса со полно работно време во Одделот за здравје и безбедност и Секторот за човечки ресурси.