ИНФО СЕГА (264)

Канцеларии на Инфо СЕГА во Кавадарци

Младински Информативен Центар - Кавадарци

Работно време: 09:30 - 16:30 часот

Адреса: ул. Ресавска бр. 4, 1430 Кавадарци

E-mail адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Веб страна: http://infosega.org.mk

Oтворен инфо кариерен центар во Прилеп

 

Во Прилеп, на ден 09.02.2017 година, беа отворени и промовирани просториите на Младинскиот Инфо Кариерен Центар„Отворена врата за млади од млади“, воедно беше промовиран Проектот Подобрување на социјалната инклузија преку јакнење на вработливоста „Отворена врата - за младите од младите“.

Проект на коалиција СЕГА „Youth information workers fit for youth!“

Проектот „Youth Information Workers fit for Youth“ ја признава важноста на знаењето како да се опфатат и како да се слушаат младите луѓе со цел да ги поттикнат да станат активни граѓани вклучени во создавање на подобро општество за идните генерации.

Коалиција на младински организации СЕГА во партнерство со Регионалниот младински инфо центар во Риека - УМКИ и Агенцијата за ЕвропскоМладинскоИнформирање и Советување (ERYICA) го спроведува проектот Младинските информативни работници подготвени за младите кој започна на почетокот на октомври 2016 година и ќе трае до на крајот на март 2017 година.Целта на проектот е да се подобри квалитетот на информирањето на младите преку развој на Водич за информации за младинскитеработници врз основа на размена на најдобрите практики за работа младинско информирање.

Implementation of the project “Youth information workers fit for youth!”

Youth Information Workers fit for Youth recognizes the importance of knowing how to reach and how to listen to young people in order to empower them to become active citizens involved in creating better societies for the future generations.

The Coalition of youth organization SEGA in partnership with Regional Youth Info Centre Rijeka - UMKI and European Youth Information and Counseling Agency (ERYICA) is implementing a project called Youth Information Workers fit for Youth, which started at the beginning of October 2016 and will last until the end of March 2017. The aim of the project is to enhance the quality of youth information by developing Guide for youth information workers based on the exchange of the best youth information work practices. 

Како до успешен TWITTER профил?

Твитер е место за да дознаете се што се случува во светот, да бидите информирани пред сите за информации од светот на бизнисот, спортот, модата, јавни личности и се она што Ве интересира.

Твитер e бесплатна услуга, која нуди можности за изразување, комуникација и вмрежување.

 

ИНФО СЕГА ви посакува среќни и весели новогодишни празници

 

Со најубави честитки, со желби за здравје, среќа, љубов и бериќет во Вашите домови, Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА Ви ја честита и Ви посакува СРЕЌНА НОВА ГОДИНА и БОЖИЌНИТЕ ПРАЗНИЦИ.

Со уште поголеми успеси и уште повеќе информации корисни за младите се гледаме во Новата 2017 година :) 

Одржан хуманитарен новогодишен панаѓур

 

Денес, 29 Декември 2016 година, беше одржан ХУМАНИТАРЕН Новогодишен панаѓур, на кој се продаваа украси кои ги изработија учениците од СОУ Климент Охридски, ЕВС волонтерите од Италија, од ИНФО СЕГА и Младински Совет Прилеп.

Одржани новогодишни работилници од хуманитарен карактер

Во текот на вчерашниот ден, 28 Декември 2016 година, во просториите на ИНФО СЕГА се одржаа две работилници, каде се изработија Новогодишни украси од страна на ЕВС волонтерите од Италија, Лаура и Давиде, Младински Совет Прилеп и ученичките од СОУ Гимназија Мирце Ацев, Анастасија Ристеска и Ана Плетварец.