ИНФО СЕГА (280)

Креативна работилница по повод Велигден

По повод велигденските празници беше одржана креативна работилница со учениците од ОУ„Климент Охридски“ и ЕВС волонтерите од ИНФО СЕГА.

Одржана обука за мултипликатори на Еuro Desk во Хрватска

Во периодот од 27-30 Март, во Задар- Хрватска, се одржа национален тренинг за мултипликаторите од Хрватска и Македонија на ЕuroDesk- Модул 2.

Одржана третата презентација за натпреварот за најдобар мултимедијален продукт на тема „Трговија со луѓе“

Во СОУ Гимназија „Мирче Ацев“ беше одржана третата презентација за натпреварот за најдобар мултимедијален продукт на тема „Трговија со луѓе“ oрганизиран од Здружение Отворена Порта во соработка со ИНФО СЕГА- Прилеп.

Одржана втората презентација за натпреварот за најдобар мултимедијален продукт на тема „Трговија со луѓе“

Во СОУ „Кузман Јосифоску-Питу“ беше одржана втората презентација за натпреварот за најдобар мултимедијален продукт на тема „Трговија со луѓе“, организиран од Здружение Отворена Порта во соработка со ИНФО СЕГА- Прилеп.

Одржана првата презентација за натпреварот за најдобар мултимедијален продукт на тема „Трговија со луѓе“

Во СОУ „Ѓорче Петров“ беше одржана првата презентација за натпреварот за најдобар мултимедијален продукт на тема „Трговија со луѓе“, организиран од Здружение Отворена Порта во соработка со Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА- Прилеп.

Коалиција СЕГА ќе го лансира OPIN софтверот за е-Учество!

Во периодот од 20-22 март 2017 година, преставници на 10 организации од цела Европа кои добијаа грант финансиран од ЕУ EUth програмата учествуваа на обука за е-учество во Бонн, Германија. Учесници на обуката беа преставници на невладини организации од Грузија, Словенија, Германија, Кипар, Италија, Малта и Македонија, кои се состанаа во Бонн да го проучат софтверот за е-Учество кој ќе го спроведуваат во своите земји.

Инфо ден со деца правобранители

На 22.03.2017 година во дворот на основното училиште „Тошо Велков - Пепето“ од Кавадарци, се одржа инфо ден со децата правобранители од истото училиште.

Интервју со Јане Џумеркоски победник на натпреварот за најдобра мобилна апликација

Јане Џумеркоски е апсолвент на ФИНКИ, тој успеа да ја дизајнира најдобрата мобилна апликација за веб сајтот на mladi.ams.mk на Агенцијата за млади и спорт, и е наменет за информации на младите луѓе за вработување, пракси, размени стипендии и др.