ИНФО СЕГА (264)

Одржана креативна работилница во ОУ “Гоце Делчев” – Прилеп

Младинскиот Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА од Прилеп заедно со Младински Совет Прилеп и  ЕВС волонтерите, во соработка со персоналот од основното училиште „Гоце Делчев“ – Прилеп одржа креативна работилница на тема: Нова година и Божиќ.

Едукативни работилници на тема Младинско учество во процесот на донесување одлуки

 

Денес, 15.10.2018 година започна втората фаза од проектот „Вклучи се и ти, заедно да сме активни“ и се одржа првата работилница на тема Механизми за младинско учество во процесот на донесување на одлуки во СОУ„Добри Даскавов“ Кавадарци .Опфатени беа 60 млади лица кои беа обучени на тема Совет на Млади и Училишен Парламент.

Што им е потребно на младите од општина Кривогаштани?

Отворање на Младински Информативен Центар, простор за млади, библиотека, се само дел од потребите на младите во Општина Кривогаштани.

Младите луѓе во с. Крушеани воопшто не се вклучени во процесите на донесување на одлуки

На 03.09.2018 година во просториите на подрачното основно училиште „Манчу Матак“ с. Крушеани, о. Кривогаштани, Коалиција СЕГА во соработка со организациите МИРР и ЛАГ АГРО Лидер ја одржа и третата Локална дискусија со млади.

Младинскиот Информативен и Советодавен Центар од Прилеп ја менува својата локација

После успешни 8 години работа на старата локација, Младинскиот Информативен и Советодавен Центар „ИНФО СЕГА“ Прилеп добива нова локација.

На младите од Кривогаштани им е потребен заеднички простор каде ќе функционираат заедно

На 27.08.2018 година во просториите на пензионерскиот клуб во о. Кривогаштани се одржа втората Локална дискусија со млади во соработка со организациите МИРР и ЛАГ АГРО Лидер.

Извештај: „Улогата на младинските информациски сервиси во социјалната инклузија на младите во NEET ситуација“

Извештајот за состојбата на NEET - искуството на ЕУ, специфичностите за Македонија и Хрватска ги презентира податоците собрани преку процес на сеопфатна работа и истражување за младите за состојбата на НЕЕТ на ниво на ЕУ и состојбите на терен во Македонија и Хрватска (регионот на Ријека). Извештајот е клучен резултат во рамките на проектот "Младински информативни центри оспособени за NEET" кофинансирани од програмата Еразмус+ на Европската унија, Клучна акција 2: Соработка за иновации и размена на добри практики, Стратешки партнерства во областа на младите, Стратешки партнерства за поддршка на иновациите.

Одржана локална дискусија за Идентификување на потребите на младите во с. Обршани, Кривогаштани

На 20.08.2018 година во просториите на ООУ Јонче Смугрески во с. Обршани се одржа Локална дискусија со млади во соработка со организациите МИРР и ЛАГ АГРО Лидер.