Волонтирање и пракса

Пракса во АрцелорМиттал

АрцелорМиттал е водечки светски производител на челик со претставништва во повеќе од 60 земји. Присутни се на пазарот во Македонија од 2004 година и постојано се стремат да го поттикнат развојот и напредокот на младите кадри преку практикантска програма во различни области.

Фондација Commonwealth - асистент за угостителство и логистика

Фондацијата Commonwealth е една од најефективните и влијателни државни тинк-тенкови во земјата. Со тимот на политички аналитичари и експерти за комуникација, оваа фондација ги трансформира идеите на слободниот пазар во јавните политики, така што сите Пенсилвани можат да процветаат.

Пракса - Координација на Собранието на Младината (ICSW 2019)

Во CIVICUS фокусот е едноставен: да се зајакне акцијата на граѓанското општество и граѓаните за поправеден, сеопфатен и одржлив свет. Тие го прават тоа со одбрана на граѓанските слободи и демократските вредности; зајакнување на моќта на луѓето да организираат, мобилизираат и да дејствуваат; и зајакнување на поодговорно, ефективно и иновативно граѓанско општество.

МОБИЛНОСТ НА МЛАДИНСКИ РАБОТНИЦИ ВО ЕСТОНИЈА

Главна цел на овој проект е да им се даде можност на лицата кои почнуваат да се развиваат како младински работници, да стекнат знаења, вештини и практично искуство кои се неопходни за поддршка на младите, особено на оние од маргинализираните средини (етнички малцинства, семејства со ниски примања, итн.), лица кои се наоѓаат во ранливи ситуации (инвалидност, јазични бариери, итн.) и NEET (лица кои не се вработени, во образование и обука).

Предизвик за меѓународна пракса 2018

Beiersdorf предизвикот за меѓународна пракса е домаќин на годишно ниво во Корпоративниот штаб во Хамбург, Германија. Триесет и два меѓународни најдобри студенти се поканети да се натпреваруваат за четири целосно финансирани меѓународни стажирања.

Волонтирајте во Колумбија преку The Intern Group

“The Intern Group” е водечки снабдувач на програми за практикантска работа на новите пазари во Колумбија.