По повод 17 април, Европски ден на Младинско Информирање, Младински информативен и советодавен центар ИНФО СЕГА во соработка со волонтери од основното училиште Климент Охридски од Прилеп креираше видео за младинско информирање. Младите, кои учествуваа во креирањето на ова видео споделија кои информации нив им се потребни и што за нив претставува младинското информирање .

 

Ова видео ќе биде дел од кампањата што ја спроведува Европската Агенција за Младинско Информирање и Советување ERYICAпод мотото Who Nose.

 

https://www.youtube.com/watch?v=rC5MgNwttUA

Leave a comment