На 06 Март и 8ми Март 2013 година во центарот на Прилеп тимот на Младински совет - Прилеп одржа втор и трет ИНФОДЕН на кои младите беа информирани за „Обуката за стекнување на вештини за вработување“ која е  дел на проектот на УСАИД, “Младинска мрежа за стекнување на вештини за вработување (YES – Youth Employability Skills Networks)” и за посебните услови за пријавување. На настанот беа поделени флаери и залепени постери низ центарот на градот.

 

 

 

На 06 Март и 8ми Март 2013 година во центарот на Прилеп тимот на Младински совет - Прилеп одржа втор и трет ИНФОДЕН на кои младите беа информирани за „Обуката за стекнување на вештини за вработување“ која е  дел на проектот на УСАИД, “Младинска мрежа за стекнување на вештини за вработување (YES – Youth Employability Skills Networks)” и за посебните услови за пријавување. На настанот беа поделени флаери и залепени постери низ центарот на градот.

 

 

 

Leave a comment