На 01 јули, четврток во 12:00ч во просториите на Младинскиот Информативен и Советодавен Центар ИНФОСЕГА се одржа втората средба од циклусот на Денови на младинско информирање со невладиниот сектор во Општина Прилеп. На средбата присуствуваа  претставници од невладините организации: Младински Совет, Коалиција СЕГА, Мултикултурна мрежа 5 до 12, Скорпион, Младинска мултикутурна заедница, USAID проект-моја кариера, Асистент во канцеларија за пратенички прашања и претставник на Локалната самоуправа на град Прилеп.

 

Со кратка презентација беа претставени основните цели на центарот, услугите и информациите кои ги нуди ИНФО СЕГА со цел младите од општина Прилеп да се информираат за актуелните случувања од областа на вработување, волонтирање кај нас и во странство, стипендии во Македонија и во странство.

На 01 јули, четврток во 12:00ч во просториите на Младинскиот Информативен и Советодавен Центар ИНФОСЕГА се одржа втората средба од циклусот на Денови на младинско информирање со невладиниот сектор во Општина Прилеп. На средбата присуствуваа  претставници од невладините организации: Младински Совет, Коалиција СЕГА, Мултикултурна мрежа 5 до 12, Скорпион, Младинска мултикутурна заедница, USAID проект-моја кариера, Асистент во канцеларија за пратенички прашања и претставник на Локалната самоуправа на град Прилеп.

 

Со кратка презентација беа претставени основните цели на центарот, услугите и информациите кои ги нуди ИНФО СЕГА со цел младите од општина Прилеп да се информираат за актуелните случувања од областа на вработување, волонтирање кај нас и во странство, стипендии во Македонија и во странство.

Leave a comment