Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА Прилеп во саботата на 05 јуни 2010 година на плоштадот Александија во периодот од 11:00-14:00h организираше музички хепенинг под мотото ИНФО СЕГА кој беше најавен во првите ИНФО ДЕНОВИ кои беа организирани во средните училишта. Целта на настанот е промовирање на центарот и запознавање на младите со услугите кои што ги нуди истиот.

Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА Прилеп во саботата на 05 јуни 2010 година на плоштадот Александија во периодот од 11:00-14:00h организираше музички хепенинг под мотото ИНФО СЕГА кој беше најавен во првите ИНФО ДЕНОВИ кои беа организирани во средните училишта. Целта на настанот е промовирање на центарот и запознавање на младите со услугите кои што ги нуди истиот.

Leave a comment