PROBIST е постдокторска програма за стипендии предводена од Институтот за наука и технологија во Барселона. Вкупно 61 стипендија ќе бидат доделени и имплементирани во врвни истражувања во областа на Барселона и Тарагона (Шпанија).

 

PROBIST апликантите ќе имаат комплетна истражувачка слобода. Кандидатите можат да се претплатат на една или неколку генерички истражувачки теми објавени со повиците. Откако ќе бидат селектирани, тие можат да го дизајнираат предлогот за истражувачки проект со истражувачка група по свој избор во центрите кои учествуваат во BIST. Успешните кандидати ќе бидат хостирани од избраната истражувачка група. Тие ќе имаат целосен пристап до капацитети, семинари и програми за обука на центрите BIST. Активностите за вмрежување ќе ја олеснат интерцентричната и интердисциплинарната размена и соработка. PROBIST ќе им понуди можност за преместување од група меѓународни институции со кои центрите BIST имаат институционални договори или соработки.

Кој може да аплицира:

За да бидат примени во процесот на разгледување, кандидатите мора да ги почитуваат следните критериуми:

-        Мобилност: Да не поминал повеќе од 12 месеци од претходните 36 месеци во Шпанија, за време на крајниот рок за повик (26 ноември, 2018 година);

-        Д-р сертификат: Докторски сертификат треба да се добие пред да се приклучиш во истражувачкиот центар, максимум на 1 мај 2019 година. Доколку не сте го стекнале докторатот во тоа време, за да ја поднесете вашата апликација, ве молиме наведете ја веројатноста и да обезбедите документирани докази дека ќе го добиете;

-        Објавување како прв автор: Да има барем една публикација како главен автор (или прифатена или објавена) во меѓународно познат весник во времето на крајниот рок;

-        Да поднеле две препораки во времето на крајниот рок.

Придобивки:

Стипендии се доделуваат за 3 години, вклучувајќи:

-       Годишна бруто плата од 36.000 евра плус еднократна исплата на 1.500 евра за преместување (се однесува на шпанските даночни и социјални осигурувања);

-       Блиско менторство и надзор преку престижни и високи истражувачи;

-       Персонален план за развој на кариера;

-       Програма за обука за научни и преносливи вештини.

Краен рок за пријавување: 26.11.2018 година.

Повеќе информации на следниот линк.

Leave a comment