ОПИС НА ПРОЕКТОТ
Библиотеката Petras Kriaučiūnas
зема активна улога во спроведувањето на социјалните политики на младите на државата: соработува со локалните центри за младинска работа, невладините организации, учествува во проекти кои промовираат младинско вработување, волонтерство, креативност и активен животен стил. Библиотеката учествуваше во националниот проект "Верувај во себе". Специјалистите на библиотеката научија млади невработени лица за компјутери и часови по дигитална писменост, воведоа дневни активности што се одвиваа во библиотеката, ги социјализираат и мотивираат.

ОБУКА ЗА ВРЕМЕ НА ПРОЕКТОТ
Главното место на волонтерските активности ќе се одржи во Библиотеката Драугисте (проект "Библиотека за семејство"). Предложените примерен активности ќе организираат настани за семејствата, како што се планирање на семејните активности, работа со интерактивно упатство и спроведување на турнири за семејните игри, подготовка на содржини за веб-страница на библиотеката, промоција на библиотечни услуги. Со нови и возбудливи проекти, волонтерите ќе можат да учествуваат и да придонесат за настаните што ќе се одржат во централната библиотека.

ПРОФИЛ НА ВОЛОНТЕР
Широк спектар на можни задачи: да се организира собирање книги и книга Размена, да се помогне во организирањето и учеството во настани, изложби, да учествуваат во проектните активности, да ги учат луѓето за информации и вештини за компјутерска писменост и да покажат употребливост на електронски каталог. Организирајте креативни работилници, семинари, дискусии, филмски или музички настани, игри на маса, едукативни активности, тематски настани за сите возрасни групи. Волонтерите може да помогнат да се организираат клубови за странски јазици, активни иницијативи за учество и претставување на младите во градските настани.

Тема на проектот: Education and training

Место: Marijampole, Lithuania

Организација - домаќин: Petras Kriaučiūnas Public library

Времетраење на проектот: 7 месеци

Период: Од
31/10/2018 до 01/06/2019

Краен рок за аплицирање:
Нема краен рок.

Начин на аплицирање:

Доколку сте заинтересирани да бидете ЕВС волонтер на овој проект испратете Ваша биографија, во PDF формат, како и мотивационо писмо на англиски јазик тука.

 

Leave a comment