Бови Ли е артистка која изработува исечоци од хартија, кои се производ на нејзината голема имагинација, посебна техника и талент.

Нејзините дела се инспиративни, кои понекогаш се јасни геометриски шаблони, а понекогаш сложени пејсажи од природата што раскажуваат цела приказна, преку ситните детали.

Leave a comment