Студентскиот дом „Tietgen“ се наоѓа во Копенхаген и има капацитет за сместување на 361 студент.

Тој се одликува со авангардна архитектура, за која досега има добиено и многу признанија. Архитектите се одлучиле за кружен облик на оваа градба, бидејќи сметале дека кругот е симбол на еднаквост и заедништво, двата главни принципа по кои сите се водат во овој студентски дом. Да постојат вакви студентски домови во Македонија, учењето би било многу позабавно.

Leave a comment