Слонот е единственото животно кое не може да скока, a има 4 колена.

 

Човек чиј животен век е 116 години или подолг, се раѓа еднаш на 2 милијарди години.

Возможно е да успеете да качите крава по скали, но не е возможно да ја симнете надоле.

Желките можат да дишат со задникот.

Жените трепкаат речиси двојно повеќе од мажите.

Полжавот може да спие цели 3 години.

Електричната столица ја измислил забар.

Запалката за цигари била измислена пред кибритот.

Големината на очите останува иста во текот на целиот живот, од самото раѓање. Затоа пак, ушите и носот никогаш не престануваат да растат.

Процентот на луѓе кои сонувале во црно-бела слика, значително се намалил со појавата на телевизорите во боја.

 

Изградбата на бродот Титаник чинела седум милиони долари, а правењето филм за него чинелo двесте милиони долари.

Leave a comment