Универзитетот во Аделаид доделува целосни стипендии за истражувачки проекти за постдипломски студии.

 

Повикот е за сите меѓународни студенти. Стипендиите ги покриваат трошоците за двегодишни постидпломски студии или тригоднишни докторски студии.

Апликаннтите мора да бидат номинирани од деканот на факултетот кадешто студирале.

 

Апликациите може да ги праќате било кога.

 

За условите кои ги нуди универзитетот, може да прочитате на следниот линк.

Leave a comment