Денес 28 јуни 2017 година во Младински Информативен и Советодавен Центар ИНФО СЕГА се одржа pettata по ред работилница од летната креативна школа за деца.

 

На денешната работилница учествуваа 12 деца, кои најпрво преку игра, забава и смеа се подготвија за работилницата. Денешната задача беше пишување приказни на англиски јазик, преку илустрации. Целта на денешната задача беше подобрување на разговорен и пишан англиски јазик. 

Наредната работилница е во петок.

2489 comments

Leave a comment