Овој прототип на велосипед може да го напојува вашиот дом со електрична енергија цели 24 часа.

 

Доволно е да поминете само 1 час вежбање на него и да добиете енергија за цели 24 часа.

Пронајдокот бил составен од тим кој бил  финансиран од Маној Бхаргава, билионер кој 90% од своето богатство го ставил на располагање за истражување и помагање.

Овој прототип на велосипед има потенцијал да задоволи 1,3 билиони луѓе кои немаат пристап до електрична енергија.

 

 

Маној Бхаргава планира да дистрибуира 10.000 вакви велосипеди до сиромашни семејства во Индија оваа година.

2782 comments

Leave a comment