Оваа програма е достапна за дипломци од областа на машинското, електро, индустриско, производствено инженерство, или други.

 

 
Приоритет имаат кандидати што имаат и практично искуство. Програмата е постојано отворена за аплицирање.

 

ОФИЦИЈАЛНА СТРАНА

5677 comments

Leave a comment