Сајна

Сајна

Метал Инженеринг ДООЕЛ Прилеп има потреба од техничар за механика на цврсти тела

Метал Инженеринг ДООЕЛ Прилеп има потреба од техничар за механика на цврсти тела

Друштво за производство трговија промет и услуги МЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ-2008 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од техничар за механика на цврсти тела.