Анета

Анета

Потребен е работник за едноставни работи на производствена линија

Потребен е работник за едноставни работи на производствена линија

Друштво за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила „ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА“ ДООЕЛ увоз-извоз од Кавадарци бара работник за едноставни работи на производствена линија