ПроКредит Банка вработува стручен во секторот за финансии - одговорен зa менаџмент на информацискиот систем и известување во Централната управа во Скопје.

 

Потребни вештини знаења:

-          SQL Server 2012/2016;

-          Напредни познавања на Excel;

-          Предност е познавање на банкарска терминологија;

-          Предност e познавање на Data Warehouse;

-          Завршено високо образование;

-          Одлично познавање на англиски јазик;

-          Способност за тимска работа и работа под притисок со крајни рокови;

-          Способност за решавање проблеми и можност за самостојно работење без надзор од претпоставен;

-          Одлични интерперсонални способности, со можност за лесна и ефикасна комуникација на сите нивоа.

Аплицирајте со пополнување податоци и мотивационо писмо најдоцна до 31.08.2019 година на следниот линк.

Вашата апликација треба јасно да покаже, зошто токму Вие одговарате за оваа работа. Воедно во електронската пријава во делот за мотивациско писмо треба да ги наведете Вашите амбиции за аплицирање, кои ќе бидат во релација со содржината од нашата меѓународна веб-страница (www.procredit-holding.com) и веб-страницата на нашата банка (www.pcb.mk).

Сите останати начини на аплицирање ќе се сметаат за невалидни.

 

Leave a comment