PwC е моќна мрежа од над 236.000 професионалци во 158 земји во светот.

Професионалци посветени на градењето на квалитетот на услугите во областа на ревизија, даноци, консултантски услуги како и услугите од областа на ИТ.

Спојте ја Вашата љубопитност со постојаните можности за учење и напредок, и направете разлика. За потребите на Адвокатското друштво Папазоски и Мишев, објавуваме: 2 (две) отворени позиции за Адвокатски приправници.

Што бараме:

-        Магистер по правни науки со стекнати 300 кредити според Европскиот кредит - трансфер систем (ЕКТС) за стручно оспособување заради стекнување услови за полагање на правосуден испит согласно Закон за адвокатурата и Законот за правосудниот испит;

-        Работната недела на кандидатите ќе трае пет работни дена, од понеделник до петок, од 8.30-16.30 часот, или вкупно четириесет часа неделно. во траење од 12 месеци;

-        Без работно искуство.

Дополнителни барања

-        течен македонски јазик и одлично познавање на англиски јазик;

-        способност за тимска работа;

-        познавање од работа со компјутери;

-        амбициозна личност со способност да работи во различна и динамична работна околина;

-        флексибилност и желба за патување во регионот и пошироко.

Што нудиме:

-        комплетна програма за прилагодување и вовед во работата;

-        утврден систем на „пријател“ и „ментор“ за нововработените;

-        програма за постојан личен и професионален развој;

-        динамична и атрактивна работна околина;

-        комплетна програма за бенефиции на вработените;

-        интернационални ангажмани и можности за работа во други канцеларии на PwC.

Доколку сте заинтересирани, Ве молиме аплицирајте најдоцна до 24 април 2019.

* Апликациите испратени по пошта, или на нашата е-mail адреса нема да бидат земени во предвид.

Leave a comment