Sport Vision  има потреба од професионални, комуникативни и креативни луѓе кои сакаат да бидат дел од нашата екипа.

 

Со цел континуиран развој и унапредување на компанијата, објавуваме оглас за вработување продажен асистент во Прилеп.

Потребни квалификации и знаења:

·         Образование: ССС / ВСС;

·         Работно искуство: минимум 1 година работно искуство на иста или слична позиција;

·         Познавање на англиски јазик – минимум А1 ниво;

·         Работа со компјутери: познавање на MS office пакет;

·         Обуки за техники на продажба и продажни вештини се значајна предност;

·         Интерес и познавања од доменот на спортот, спортската облека и опрема се значајна предност.

 Главни обврски и одговорности на позицијата:

·         Ориентираност кон потреби на купувачи;

·         Примена на продажни техники и вештини;

·         Позитивен однос и убедливост во комуникацијата;

·         Прием и изложување на роба согласно со пропишаните процедури;

·         Организација и средување на магацинот;

·         Одржување на хигиената во малопродажниот објект;

·         Примена на стандардите за работа;

·         Грижа за имиџот на фирмата.

 Личен профил:

·         Комуникативност и преговарчки вештини;

·         Спортски дух и ентузијазам;

·         Доверливост;

·         Трудољубивост;

·         Мотивација за работа во тим.

Можете да аплицирате на следниот линк. Апликацијата со вашето CV и мотивационо писмо со назнака Продажен асистент – Прилеп“ испратете ја до 21 април 2019 година.

Само апликациите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

Апликациите без назнака нема да бидат разгледани.

Leave a comment