Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје објавува  О Г Л А С за работа на проект ЕРАЗМУС+ во област на меѓународна соработка и академска размена со ЕУ универзитети.

 

Кандидатот треба да ги исполнува следниве услови:

-        завршено високо образование, Филолошки факултет, група англиски јазик со или без завршен втор циклус на студии и познавање на втор светски јазик;

-        работно искуство од најмалку 3 години, работа на меѓународни проекти или искуство во меѓународна соработка со владини и невладини организации;

-        способност за кореспонденција и комуникација со институции во земјата и странство.

Потребно е да се достават следниве документи:

-                    Кратка биографија (Europass)

-                    копија од диплома и уверение за положени испити;

-                    потврда за работно искуство со препорака;

Ангажирањето е за определен временски период со работно време понеделник-петок од 08-16 часот.

Заинтересираните кандидати потребните документи да ги достават на е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. најдоцна до 10 мај 2019.

Кандидатите кои ги исполнуваат условите ке бидат повикани на интервју.

Leave a comment