Трговско друштво за производство услуги транспорт и трговија на големо и мало Афродита Ѓорѓиоска и др.САЛИДА увоз-извоз Прилеп ДОО има потреба од шпедитерски техничар.

 

Работен однос тип: Неопределено

Работни часови дневно: 8

Работни часови неделно: 40

Работно време: 08-16 ч.

Повеќе информации околу работната позиција и начинот на аплицирање на следната е-маил адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или на телефонскиот број: 070/390-456.

Краен рок за аплицирање: 04.08.2018

Leave a comment