Друштвото за производство, трговија и услуги ЕКО-МАР 2010 ДОО увоз-извоз - Прилеп има потреба од рударски инженери.

 

Инструкции за пријавување: 075/208-392

Работен однос тип: Определено

Работни часови дневно: 8

Работни часови неделно: 40

Основна плата: 20000 ден.

Активен до: 19.03.2018

Leave a comment