Друштвото за производство, трговија и услуги ГРАБИТ, увоз-извоз ДООЕЛ - Прилеп има потреба од инженер за компјутерски науки.

Работен однос тип: неопределено

Работни часови дневно: 8

Работни часови неделно: 40

Повеќе информации и пријавување на: меил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Пријавување до 16.06.2018 година

Leave a comment