Друштво за градежништво и трговија „ПЛАНУМ“ ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, објавува оглас за вработување на пет градежни работници.

 

 

Работно време: 08:00 – 16:00 часот, 40 часови неделно
Основна плата: 13,000.00 денари
Адреса: ул.Индустриска бр.21
Аплицирајте на: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон за контакт: 043552298

Краен рок за пријавување: 19.11.2017

Leave a comment