Вработување

Оглас за вработување во Микросам Прилеп

Микросам Прилеп објавува оглас во кој бара работници на следниве работни позиции

Компанијата НЕФА МЕБЕЛ има потреба од продавач - консултант

Компанијата НЕФА МЕБЕЛ се занимава со сериско производство на мебел за европскиот пазар и поседува сопствен малопродажен ланец.

Оглас за вработување специјалист за кредитирање

ФД СН финансии ДОО е небанкарска финансиска институција, специјализирана за брзо одобрување и исплата на мали и големи потрошувачки кредити.

Оглас за вработување на општ работник во Кавадарци

„КИ-РА ТРАНС“ 2018 ДООЕЛ с.Марена- Кавадарци објавува оглас за вработување на општ работник

Оглас за вработување на возач на моторни пружни возила

Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт „ДЕМ МАРКА ШПЕД“ ДООЕЛ увоз-извоз с.Возарци Кавадарци објавува оглас за вработување на возач на моторни и пружни возила

Оглас за администратор за обработка на податоци

Друштво за транспорт и услуги ПЕЛАГОНИЈА БУС ДООЕЛ ПРИЛЕП има потреба од администратор за обработка на податоци.

ГЕНТЕРМ Прилеп со отворени работни позиции

 

ГЕНТЕРМ Прилеп објавува оглас во кој бара работници на следниве работни позиции

СОКАТРА објавува оглас за проектант

Американксата компанија СОКАТРА има потреба од проектант.