Hill International има потреба од менаџер за производство и одржување

За потребите на својот клиент, мултинационалната успешна компанија HILL International од областа на градежништвото, бара искусни професионалци за позицијата: менаџер за производство и одржување.

Брау Импекс Прилеп има потреба од административен службеник

Трговско друштво за производство услуги транспорт трговија и посредување во културата БРАУ ИМПЕКС-ГАББИАНО ПРОДУКЦИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од работник од областа на јавната администрација.

ДМБ ПРОДУЦТИОН ДООЕЛ Прилеп има потреба од двајца работници

Друштво за производство промет и услуги ДМБ ПРОДУЦТИОН ДООЕЛ Прилеп има потреба од двајца работници.

МГ Мермер - М Доо Прилеп има потреба од книговодител

МГ Мермер - М Доо Прилеп има потреба од работник од областа на книговодството.

Оглас за вработување на општ работник

АД АНГРОПРОМЕТ-ТИКВЕШАНКА Kавадарци, објавува оглас за вработување на општ работник

СПЕКТАР-04 ДООЕЛ, објавува оглас за вработување на диспечер во патен сообраќај

Друштво за вработување на инвалидни лица, производство, транспорт трговија и услуги СПЕКТАР-04 ДООЕЛ, Кавадарци објавува оглас за вработување на диспечер во патен сообраќај

 

Оглас за вработување на специјалист за здравје и безбедност

Со цел да го поддржиме одделот за безбедност, заштита на животната средина и здравје при работа во нашата фабрика во Кавадарци, бараме високо мотивирани професионалци кои се подготвени да се соочат со предизвиците на меѓународните пазари со отвореност, флексибилност и ентузијазам.

РО-ФРЕШ ДООЕЛ Прилеп има потреба од вработување во администрација

Друштво за производство промет угостителство и услуги РО-ФРЕШ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп има потреба од административен службеник.