Elena

Elena

ИНФО СЕГА Кавадарци и Прилеп дел од организациската самопроценка на СЕГА

ИНФО СЕГА Кавадарци и Прилеп дел од организациската самопроценка на СЕГА

Во периодот од 29 до 30 јуни, во хотел Гардениа во Велес, се одржа Организациска самопроценка на Коалиција на младински организации СЕГА.