Вклучете се во програмата за пракса на АрцелорМиттал. Летна школа – од 1 јули до 30 септември.

 Програмата вклучува:

-        Припрема на индивидуален проект

-        Работа со ментор

-        3 месечен ангажман

-        Покриени трошоци за превоз и храна

-        Награда за најдобриот проект – 500 ЕУР

 

Аплицирајте најдоцна до 5 јуни 2019 година на следната е-маил адреса: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leave a comment